Start Aktualności

Aktualności

bank-zywnosci

1. Stowarzyszanie Rozwoju Wsi Mąchocice Scholasteria i Ciekoty pn. „Żeromszczyzna” z siedzibą Mąchocice Scholasteria 56A, 26-001 Masłów z terenu województwa świętokrzyskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Kielcach realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – czerwiec 2020.
2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
• warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe);
• skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
• mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
• mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),
• cukier (cukier biały),
• tłuszcze (olej rzepakowy),
• dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
2. Pomoc żywnościowa trafiła do 800 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Masłów (województwo świętokrzyskie)
3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
• 38,864 ton żywności;
• 3 200 paczek żywnościowych;
• 0 posiłków;
4. W ramach Podprogramu 2019 dla 44 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 4 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
• Ekonomiczne - 1 spotkanie dla 24 uczestników
• finansowe – 1 spotkanie dla 20 uczestników
• Kulinarne – 2 spotkania dla 44 uczestników

rawpixelCaritas Diecezji Kieleckiej prowadzi NABÓR UCZESTNIKÓW do realizacji projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym".

Oferta skierowana jest do osób chorych psychicznie, które przynajmniej 2 razy przebywały w szpitalu psychiatrycznym.


Etapy rekrutacji uczestników do projektu:

1. Nabór zgłoszeń kandydatów trwa od 1.12.2018 r. do 31.01.2019 r.

2. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie 28.01.2018 r. – 7.02.2019 r.

3. Decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do projektu zostanie ogłoszona 8.02.2019 r.


Celem naboru jest wyłonienie potencjalnych mieszkańców mieszkań wspomaganych, które będą prowadzone przez Caritas Diecezji Kieleckiej.

 

Osoby zakwalifikowane będą mogły skorzystać nieodpłatnie z następujących form wsparcia:

• kursy przygotowujące do samodzielnego mieszkania,

• zajęcia grupowe z psychologiem/terapeutą,

• indywidualne wsparcie psychologiczne,

• spotkania dla rodzin osób chorujących psychicznie.

 

Po zakończeniu tych działań, wybrani uczestnicy będą mogli zamieszkać w Wiśniówce k. Kielc w mieszkaniach wspomaganych utworzonych w ramach projektu. Mieszkania te zlokalizowane będą na terenie gm. Masłów.

 

Zasady rekrutacji uczestników oraz wymagane dokumenty dostępne są na stronie internetowej Caritas Kieleckiej w zakładce Projekty - „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym".

 

Projekt konkursowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Poniżej linki do strony naboru oraz niezbędnych dokumentów.

 

http://kielce.caritas.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=969:sck-720&catid=86&Itemid=435&lang=pl

 

http://kielce.caritas.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=845&Itemid=1062&lang=pl

 

Formularz zgłoszeniowy Załącznik nr 1 lub do pobrania osobiście w biurze Caritas Kieleckiej

Zaświadczenie o stanie zdrowia Załącznik nr 2 wydane przez lekarza psychiatrę lub do pobrania osobiście w biurze Caritas Kieleckiej

Zaświadczenie od lekarza rodzinnego Załącznik nr 3 o braku chorób zakaźnych lub innych chorób somatycznych, które stanowiłyby przeciwwskazanie do mieszkania grupowego

Puchar 2018

Załączniki:
Pobierz (Puchar_2018.jpg)Puchar_2018.jpg[ ]524 Kb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań zleconych w ramach projektu „Czas na Aktywność!”.

Szczegóły w załącznikach poniżej.

mammografia

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników.

Więcej artykułów…

Logotypy grantodawców projektu