GOPS.032.1.2015

Masłów dn. 2015-04-22

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie informuje, że w ramach Umowy Nr Fn.7.2015 z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego na realizację Programu pn. "Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności" rozpoczęła się rekrutacja osób niepełnosprawnych na rehabilitację w ramach programu "Równi lecz różni", która będzie świadczona przez Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie z siedzibą Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 5, tel. 41/311-08-70 w terminie do 30 kwietnia 2015r.

W celu zakwalifikowania należy:

1. wypełnić formularz rekrutacyjny (w załączeniu)

2. posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Jednocześnie informujemy, że w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby, które nie korzystały w latach ubiegłych z przedmiotowej rehabilitacji.

 

Grupa (8 osób) będzie dowożona z domu chorego i z powrotem busem z Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach w terminie od dnia 6 maja do 19 maja 2015r. w godz. 8:00- 14.00. Osoby niepełnosprawne nie ponoszą kosztów rehabilitacji.

 

Zainteresowani, którzy złożą formularz rekrutacyjny proszeni są o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomoc Społecznej w Masłowie nr tel. 41 311 08 70 (osoba do kontaktu- Sabina Gierczak) w dniu 4 maja 2015r. celem potwierdzenia zakwalifikowania się.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie

/-/ Edyta Domagała

Załączniki:
Pobierz (formularz rekrutacyjny.pdf)formularz rekrutacyjny.pdf[ ]248 Kb