Start Aktualności Rekrutacja osób niepełnosprawnych na rehabilitację w ramach „Tygodnia Zdrowia w Gminie Masłów”

GOPS.032.1.2013          Masłów dn., 2013-10-04

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie informuje, że w ramach Umowy Nr Fn./1/2013 z dnia 5 marca 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego na realizację Programu pn. „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności" oraz Tygodnia Zdrowia w Gminie Masłów rozpoczęła się rekrutacja osób niepełnosprawnych na rehabilitację w ramach programu „Równi lecz różni", która będzie świadczona przez Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie z siedzibą Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 5, tel. 41/311-08-70 w terminie do 10 października 2013r.

W celu zakwalifikowania należy:

1.wypełnić formularz rekrutacyjny (w załączeniu na dole w załącznikach)

2.posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Jednocześnie informujemy, że w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby, które nie korzystały w latach ubiegłych z przedmiotowej rehabilitacji.

Grupa (8 osób) będzie dowożona z domu chorego i z powrotem busem z Urzędu Gminy Masłów w terminie od dnia 14 października 2013r. od godz. 8:00 do 18 października 2013r. Czas rehabilitacji wynosi łącznie 5h na osobę i jest bezpłatna dla mieszkańców Gminy Masłów.

Osoby, które złożą formularz rekrutacyjny proszone są o kontakt telefoniczny 41/311-08-70 w dniu 11 października 2013r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie celem potwierdzenia zakwalifikowania się.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie

/-/ Monika Dolezińska

Załączniki:
Pobierz (formularz-rekrutacyjny.pdf)formularz-rekrutacyjny.pdf[ ]163 Kb

Logotypy grantodawców projektu