Start Aktualności Podziękowanie

dziękujemyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie wraz ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Mąchocice Scholasteria i Ciekoty pod nazwą "Żeromszczyzna" składają serdeczne podziękowanie mieszkańcom z Masłowa Brzezinek i Masłowa Pierwszego, Panu Andrzejowi Januchta - Radnemu Gminy Masłów oraz członkom Ochotniczej Straży Pożarnej (ok. 20 mężczyzn), którzy w dniu 10 grudnia 2015r. bezinteresownie pomagali przy rozładunku 10.5 ton artykułów żywnościowych pozyskanych w ramach "Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa" z przeznaczeniem dla najuboższych klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie.

Logotypy grantodawców projektu