Start Aktualności Podsumowanie

IMG 20160212 134440 1 1W miesiącu lutym 2016r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie zakończył wydawanie żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Masłów. Pomocą było objęte 281 rodzin w sumie 800 osób.

Program dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowany był przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mąchocice-Scholasteria i Ciekot „Żeromszczyzna" od lipca 2015r.

Rozdzielaniem produktów na paczki oraz ich wydawaniem na podstawie wcześniej wydanych skierowań zajmowali się pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie. Przy rozładunku dostaw żywności korzystali z pomocy ochotników: strażaków, pracowników z prac społecznie-użytecznych jak również beneficjentów programu.

Rodziny otrzymały wsparcie w postaci ośmiu paczek w których skład weszły: Cukier, kasza, makaron, dżem truskawkowy, konserwy mięsne, pulpety, kawa zbożowa, sok jabłkowy, mleko, olej, płatki kukurydziane, ryż, koncentrat pomidorowy, groszek, ser żółty, ser topiony. Łączna waga paczek w przeliczeniu na osobę to ok. 87 kilogramów żywności.

W ramach programu zorganizowane były również warsztaty: ekonomiczne, dietetyczne i kulinarne w których udział wzięło 88 beneficjentów.

Z uwagi na duże zainteresowanie programem oraz obserwowane zadowolenie osób korzystających, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mąchocice-Scholasteria i Ciekot „Żeromszczyzna" przy udziale Kieleckiego Banku Żywności planuje kolejną edycja programu. Przewidywany termin realizacji to wrzesień 2016r.

 

Podsumowanie Podsumowanie Podsumowanie
Podsumowanie Podsumowanie Podsumowanie
Podsumowanie Podsumowanie Podsumowanie
Podsumowanie Podsumowanie  

Logotypy grantodawców projektu