Start Aktualności Informacja dotycząca składania wniosków o: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze (500 +) na nowy okres zasiłkowy (świadczeniowy) 2017/2018

Ważna wiadomość dla korzystających ze świadczeń przyznawanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie. Zmieniają się zasady przyjmowania wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych (500 +).

Okres przyjmowania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie informuje, iż zgodnie ustawą z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin – podpisaną przez Prezydenta RP w dniu 24 lipca 2017r. zostają wprowadzone zmiany m.in.: w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, regulujące okresy przyjmowania, a także rozpatrywania wniosków na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się o 01 listopada 2017r. Jak dotąd dokumenty do świadczeń rodzinnych składane były we wrześniu, a ich realizacja następowała w listopadzie. Wnioski z października i listopada realizowano w grudniu z wyrównaniem za listopad.

 

To się zmienia

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 roku.

– W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

– Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia.

– Gdy wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Dla kogo?

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego Należy, więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w listopadzie, prawo do świadczeń rodzinnych zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

 

Ważne kryteria

Co ważne zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U z 2017r. poz.1428) zostają utrzymane aktualne kryteria uprawniające do świadczeń rodzinnych tj. 674,00zł w przeliczeniu na osobę oraz 764,00zł jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Zmianie uległ zapis dotyczący dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z okresu urlopu wychowawczego. Bez względu na ilość pod opieką wynosi 400,00 zł miesięcznie.

 

Fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze (500 +)

Jeśli chodzi o świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawcze (500 +) to zmiany wprowadzone w ustawie przedstawiają się następująco.

 

- W razie złożenia wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego/świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

- Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego/świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik i listopad następuje do dnia 30 listopada.

- Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego/świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od października do grudnia następuje do dnia 31 grudnia.

  • - Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego/świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od listopada do stycznia następuje do dnia 31 stycznia.
  • - Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego/świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Warto pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie 500 + zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

 

Zmiany w świadczeniu wychowawczym (500 +)

Zmiany dotyczą matek samotnie wychowujących dzieci. W pierwszej kolejności muszą wystąpić one z powództwem o ustalenie alimentów od ojca dziecka, a tym samym alimenty będą wliczały się do dochodu. Ważne również to, że przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia, jeżeli opiekun dziecka utracił dochód z tego tytułu i w okresie trzech miesięcy (licząc od dnia utraty uzyskał dochód u tego samego pracodawcy – umowa zlecenie, działalność gospodarcza).

 

Gdzie po pomoc?

Wszelkie informacje oraz wnioski o świadczenia można uzyskać w Gminnym Ośrodku. Pomocy Społecznej w Masłowie. Wnioski można pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Wsparcie dla rodzin z dziećmi w odnośniku Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin: (http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/)

Zachęcamy również do składania wniosków o świadczenia wychowawcze (500+) za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Logotypy grantodawców projektu