paczka-2017Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mąchocice Scholasteria i Ciekoty pn. „Żeromszczyzna" oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie informuje iż pierwsza paczka w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2017 będzie wydawana w Woli Kopcowej w starym budynku Straży Pożarnej dniu:

04 grudnia 2017r. (poniedziałek) w godzinach 12:00 – 17:00

Paczka zawiera następujące produkty (na osobę):

• ryż – 2szt.

• Buraczki wiórki – 3 szt.

• Cukier – 2szt.

• fasola – 5szt.

• Szynka wieprzowa – 6 szt.

• Szynka drobiowa – 6 szt.

• Gulasz wieprzowy z warzywami – 2 szt.

Osoby chcące skorzystać z pomocy żywnościowej winny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie.

Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności i realizowanych działań towarzyszących uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Masłowie, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Artykuły spożywcze przekazywane będą w formie paczek żywnościowych w ilości ok 50kg na osobę. Zestaw artykułów w Podprogramie 2017: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy filet z makreli w oleju cukier biały; olej rzepakowy

Żywność osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu /41/ 311-08-70 lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie w siedzibie Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 5.