Start Aktualności Rekrutacja

Masłów dn., 22.01.2018r.

 

GOPS-4200.1.18

 

Gmina Masłów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie informuje, że ogłasza nabór uczestników z Gminy Masłów do udziału w projekcie pod nazwą:

"Czas na Aktywność"

Planowane szkolenia - aktywizacja zawodowa na 2018r. (w okresie od kwietnia 2018r. do września 2018r.):

• spotkania indywidualne z doradcą zawodowym,

• szkolenie zawodowe

• staże zawodowe

Program skierowany jest do osób (kobiet i mężczyzn):

• bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, należących do jednej z poniższych grup;

• długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo;

• o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych.

• matek samotnie wychowujących dzieci

• osób niepełnosprawnych

Cel główny projektu: Wzrost Aktywności społeczno-zawodowej oraz zwiększenie szans na zatrudnienie 30 osób (15 osób w 2017r. i 15 osób w 2018r.) zamieszkałych na terenie gminy Masłów.

Cele szczegółowe:

• podniesienie kompetencji społecznych i wzrost motywacji do zmiany;

• zdobycie zatrudnienia do trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie;

• wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy i aktywnego poszukiwania pracy;

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie winny zgłaszać się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie, ul. Jana Pawła II 5, 26-001 Masłów w godz. 9:00-15:00 od dnia 22 stycznia 2017r. do 16 marca 2017r.

W ramach projektu systemowego Uczestnik/Uczestniczka otrzyma:

• bezpłatne szkolenia zawodowe,

• materiały szkoleniowe,

• 3 miesięczny staż zawodowy dla 10 osób obecnej edycji.

• wsparcie finansowe w ramach zawartych kontraktów socjalnych zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1769 z późn.zm.)

 

Biuro projektu:

Gmina Masłów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie

z siedzibą: Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 5, 26-001 Masłów

tel. 41/311-08-70; fax. 41/311-08-94

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Zapraszamy do udziału w realizacji projektu w roku 2018.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie

/-/ Aneta Kułak

Logotypy grantodawców projektu