Start Edycja 2012

Edycja 2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie informuje, że Beneficjenci Ostateczni (kobiety) w ramach szkolenia: Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych w dniu 6 czerwca 2012r. będą miały dodatkowe warsztaty w zakresie "Trening wizażu" w ilości 8h.
Harmonogram do pobrania w załączniach na dole artukułu.

 

W dniu 30 kwietnia 2012r. rozpoczął się kurs:
1) Technolog robót wykończeniowych w którym uczestniczy 8 mężczyzn.
2) Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych w którym uczestniczy 7 kobiet


Celem szkolenia "Technolog robót wykończeniowych" w wymiarze 160 godz. jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie Beneficjentów Ostatecznych do wykonywania budowlanych prac wykończeniowych.

 

Lp. Przedmiot/zagadnienie Wykłady Zajęcia praktyczne
1. Rysunek zawodowy i dokumentacja budowlana 4 0
2. Podstawy materiałoznawstwa budowlanego 18 0
3. Technologia robót wykończeniowych 14 0
4. Przepisy BHP i ochrona ppoż. 4 0
5. Zajęcia praktyczne – roboty wykończeniowe 0 120
RAZEM 40 120

 

 

Celem szkolenia "Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych" jest zdobycie wiedzy na temat opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną oraz umiejętności praktyczne z zakresu tej opieki.

Tematyka szkolenia: zajęcia teoretyczne 30 godzin i praktyczne 70 godzin:
- Ustawa o wolontariacie i opiece społecznej.
- Cechy, predyspozycje, umiejętności Opiekuna.
- Co znaczy być Opiekunem osób starszych i niepełnosprawnych
- Dlaczego ludzie decydują się na ten rodzaj działalności
- Jak dobrze przygotować się do pracy Opiekunem osób starszych i niepełnosprawnych
- Karta etyczna Opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych
- Dokumentacja Opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych.
- Komunikacja interpersonalna.
- Prawa Opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych.
- Rola Opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych w społeczeństwie.
- Uwarunkowania prawne Opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych w Polsce.
- Integracja Opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych z chorymi i niepełnosprawnymi dziećmi i osobami starszymi.
Zajęcia praktyczne związane z wykonywaniem Opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych – 70 godzin

W dniu 09 marca 2012r. zakończona została rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych do V edycji projektu systemowego pn. Program aktywizacji-społeczno zawodowej bezrobotnych w gm. Masłów.
Do projektu systemowego zakwalifikowano 15 Beneficjentów Ostatecznych (BO) w tym 7 kobiet i 8 mężczyzn. Planowane szkolenia- aktywizacja zawodowa na 2012r. (w okresie od kwietnia 2012r. do czerwca 2012r.):

- spotkania indywidualne z doradcą zawodowym w ilość 4h na BO,

- szkolenie zawodowe: technolog robót wykończeniowych w ilości 160h,

- szkolenie zawodowe: opiekun osób starszych i niepełnosprawnych w ilości 100h,

- szkolenie zawodowe: trening kompetencji i umiejętności psychospołecznych w ilości 12h.

GOPS-4200/2/12

Masłów dn., 10-02-2012r.

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH W GMINIE MASŁÓW

Gmina Masłów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie informuje, że ogłasza nabór uczestników z Gminy Masłów do udziału w V edycji projektu systemowego pod nazwą:

"PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH W GMINIE MASŁÓW- 2012"

Planowane szkolenia - aktywizacja zawodowa na 2012r. (w okresie od kwietnia 2012r. do czerwca 2012r.):

-spotkania indywidualne z doradcą zawodowym,
- szkolenie zawodowe: technolog robót wykończeniowych,
- szkolenie zawodowe: opiekun osób starszych i niepełnosprawnych,
- szkolenie zawodowe: trening kompetencji i umiejętności psychospołecznych.

Program skierowany jest do osób (kobiet i mężczyzn):

- bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, należących do jednej z poniższych grup:

-długotrwale bezrobotnych-nieaktywnych zawodowo;
-w wieku w 20-53 lata,
-o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych.

Cel główny projektu: Aktywizacja zawodowa i społeczna wśród 15BO bezrobotnych w tym nieaktywnych zawodowo do końca 2012r, z terenu Gminy Masłów.

Cele szczegółowe:

- zwiększanie motywacji do działania i zaufania we własne możliwości do pokonywania barier fizycznych i psychologicznych;

- zwiększanie kwalifikacji zawodowych i zdobywanie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy;

- nabywanie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu

- niwelowanie problemów materialnych w ramach realizowanego kontraktu socjalnego;

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie winny zgłaszać się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie, ul. Jana Pawła II 5, 26-001 Masłów w godz. 900-1500 od dnia 13 lutego 2012r. do 09 marca 2012r.

W ramach projektu systemowego Beneficjent Ostateczny otrzyma:

- bezpłatne szkolenia zawodowe,
- materiały szkoleniowe,
- gorący posiłek na zajęciach,
-zwrot kosztów dojazdu- zakup biletów miesięcznych,
- wsparcie finansowe w ramach zawartych kontraktów socjalnych zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.)

Biuro projektu:

Gmina Masłów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie

z siedzibą: Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 5, 26-001 Masłów
tel. 41/311-08-70; fax. 41/311-08-94
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Zapraszamy do udziału w realizacji projektu systemowego w roku 2012.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie
/-/ Monika Dolezińska

Logotypy grantodawców projektu