GOPS-4200/2/12

Masłów dn., 10-02-2012r.

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH W GMINIE MASŁÓW

Gmina Masłów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie informuje, że ogłasza nabór uczestników z Gminy Masłów do udziału w V edycji projektu systemowego pod nazwą:

"PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH W GMINIE MASŁÓW- 2012"

Planowane szkolenia - aktywizacja zawodowa na 2012r. (w okresie od kwietnia 2012r. do czerwca 2012r.):

-spotkania indywidualne z doradcą zawodowym,
- szkolenie zawodowe: technolog robót wykończeniowych,
- szkolenie zawodowe: opiekun osób starszych i niepełnosprawnych,
- szkolenie zawodowe: trening kompetencji i umiejętności psychospołecznych.

Program skierowany jest do osób (kobiet i mężczyzn):

- bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, należących do jednej z poniższych grup:

-długotrwale bezrobotnych-nieaktywnych zawodowo;
-w wieku w 20-53 lata,
-o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych.

Cel główny projektu: Aktywizacja zawodowa i społeczna wśród 15BO bezrobotnych w tym nieaktywnych zawodowo do końca 2012r, z terenu Gminy Masłów.

Cele szczegółowe:

- zwiększanie motywacji do działania i zaufania we własne możliwości do pokonywania barier fizycznych i psychologicznych;

- zwiększanie kwalifikacji zawodowych i zdobywanie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy;

- nabywanie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu

- niwelowanie problemów materialnych w ramach realizowanego kontraktu socjalnego;

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie winny zgłaszać się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie, ul. Jana Pawła II 5, 26-001 Masłów w godz. 900-1500 od dnia 13 lutego 2012r. do 09 marca 2012r.

W ramach projektu systemowego Beneficjent Ostateczny otrzyma:

- bezpłatne szkolenia zawodowe,
- materiały szkoleniowe,
- gorący posiłek na zajęciach,
-zwrot kosztów dojazdu- zakup biletów miesięcznych,
- wsparcie finansowe w ramach zawartych kontraktów socjalnych zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.)

Biuro projektu:

Gmina Masłów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie

z siedzibą: Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 5, 26-001 Masłów
tel. 41/311-08-70; fax. 41/311-08-94
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Zapraszamy do udziału w realizacji projektu systemowego w roku 2012.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie
/-/ Monika Dolezińska