Start Edycja 2015

Edycja 2015

loga. pokl

W sierpniu 2015r zakończyła się kolejna, ósma edycja Programu aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w gm. Masłów. W terminie od marca do sierpnia br. wzięło w niej udział 9 osób bezrobotnych. Zainteresowani uczestniczyli w warsztatach aktywizacji zawodowej oraz w spotkaniach indywidualnych mających za zadanie wzmocnić kompetencje na rynku pracy. Ponadto przy współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach zrealizowano kurs dla 6 kobiet pn.: Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej , natomiast 3 mężczyznom zaproponowano udział w kursie : Technolog robót wykończeniowych. Wszyscy uczestnicy skorzystali również ze specjalistycznego wsparcia w postaci Treningu kompetencji i umiejętności psycho- społecznych. W ramach Projektu refundowano koszty dojazdu , a także udzielono wsparcia materialnego w postaci zasiłków celowych. Dwie osoby miały również zorganizowane 3- miesięczne staże. W trakcie Projektu jedna osoba podjęła pracę.

Uczestnicy projektu zdobyli kompetencje społeczne konieczne na rynku pracy, przyswoili wiedzę teoretyczną, nabyli umiejętności praktyczne, które pozwolą na aktywizację niezbędną w poszukiwaniu pracy.

SBRRiUG

GOPS.4200.2.2015

Masłów dn. 18-02-2015r.

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH W GM. MASŁÓW

 

O G Ł O S Z E N I E

Gmina Masłów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie ogłasza nabór uczestników

z Gminy Masłów do udziału w projekcie systemowym pod nazwą:

 

"Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gm. Masłów"

 

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna wśród 9 Beneficjentów Ostatecznych (BO) bezrobotnych w tym nieaktywnych zawodowo od marca 2015r. do sierpnia 2015r. z terenu Gminy Masłów (5 kobiet; 4 mężczyzn).

Więcej…

Logotypy grantodawców projektu