Start Fundusz Alimentacyjny

Fundusz Alimentacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie jako organ upoważniony do realizacji świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego informuje, że prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się, na okres świadczeniowy 2015/2016 tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Wniosek należy pobrać z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie z siedzibą Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 5 lub niniejszej strony internetowej zakładka Formularze i druki.

Więcej…

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie jako organ upoważniony do realizacji świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego informuje, że prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się, na okres świadczeniowy tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Wniosek należy pobrać z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie z siedzibą Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 5 lub niniejszej strony internetowej zakładka Formularze i druki.

 

Termin realizacji świadczeń:

1. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

 

Poinformuj:

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie jako organ upoważniony do realizacji świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego informuje osoby uprawnione do Funduszu Alimentacyjnego, że:

wnioski na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 (tj. 0d 01 października 2012r. do 30 września 2013r.) są do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Masłowie z siedzibą Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 5 lub w zakładce Formularze i druki.

Więcej…

 

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) tj. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123, poz. 836).

 

NOWE DRUKI obowiązujące od 01 stycznia 2012r. do pobrania poniżej.

 

Więcej…

Fundusz Alimentacyjny

Logotypy grantodawców projektu