Start Karta Dużej Rodziny Informacja dla rodzin wielodzietnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie informuje, iż w związku z kontynuacją w 2017r. na terenie gminy Masłów Programu dla rodzin wielodzietnych, przyjętego Uchwałą Nr XXIII/210/2016 Rady Gminy Masłów, została podpisana umowa z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji umożliwiającą bezpłatny wstęp członkom rodzin wielodzietnych (tj. rodziny z co najmniej trójką dzieci) z terenu Gminy Masłów na poniżej wymienione obiekty będące w administrowaniu MOSiR tj.:

  • Kryta pływalnia FOKA, ul. Barwinek 31, 25-113 Kielce;
  • Kryta pływalnia DELFIN, ul. Krakowska 2, 25-029 Kielce;
  • Kryta pływalnia ORKA, ul. Kujawska 18, 25-344 Kielce;
  • Kryta pływalnia MORS, ul. Toporowskiego 96, 25-549 Kielce;
  • Kryta pływalnia JURAJSKA, ul. Jurajska 7, 25-640 Kielce.

Każdy członek rodziny wielodzietnej może skorzystać WYŁĄCZNIE Z JEDNEGO Z W/W OBIEKTÓW MAKSYMALNIE 2 RAZY W MIESIĄCU

(2X60 MINUT/ MIESIĄC/ OSOBĘ DLA BASENÓW: FOKA, DELFIN, ORKA, LUB

2 X 45 MINUT/ MIESIĄC/ OSOBĘ DLA BASENÓW: MORS, JURAJSKA).

Po przekroczeniu powyższych limitów czasowych, osoba korzystająca z w/wym. uprawnień będzie obowiązana do dopłaty różnicę bezpośrednio w kasie basenu, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Sauna i nauka pływania nie są objęte niniejszą Umową i są płatne przez zainteresowanych bezpośrednio w kasie basenu, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Dokumentem potwierdzającym uprawnienia członków rodzin do korzystania z basenu i innych urządzeń w ramach Programu, będzie okazanie przy wejściu Karty Dużej Rodziny, wydanej przez Wójta Gminy Masłów – pierwsze siedem cyfr numeru Karty to identyfikator Gminy Masłów 2604092.

Korzystanie z uprawnień na podstawie Karty możliwe jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość korzystającego.

W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu tożsamości korzystanie z uprawnień wymaga okazania Karty wraz z Kartą rodzica, opiekuna lub rodzeństwa posiadającego dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku dzieci posiadających dokument tożsamości korzystanie z uprawnień wymaga okazania Karty wraz z tym dokumentem tożsamości. Dzieci powyżej 18 roku życia wraz z dokumentem tożsamości okazują dokument potwierdzający fakt kontynuowania nauki ze szkoły lub uczelni (zaświadczenie, legitymacja szkolna lub studencka).

Z oferty można skorzystać począwszy od 02 stycznia 2017r. do 27 grudnia 2017r.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu /41/ 311-08-70 lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie w siedzibie Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 5.

/-/

Aneta Kułak

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Masłowie

Logotypy grantodawców projektu