Start Pomoc Społeczna

Pomoc Społeczna

kryteria2015Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r. Podwyższenie kryteriów dochodowych (art. 8 ustawy o pomocy społecznej) wpłynie na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrost wysokości tych świadczeń.

Załączniki:
Pobierz (Rozporządzenie - kryterium.pdf)Rozporządzenie - kryterium.pdf[ ]94 Kb

Więcej…

W Dz. U. z dnia 17 lipca 2012 r., pod poz. 823 ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Zweryfikowane kryteria dochodowe od 1 października 2012r.:

a) dla osoby samotnie gospodarującej ustalono w wysokości 542,00 zł. (zmiana z kwoty 477,00zł.),

b) dla osoby w rodzinie w wysokości 456,00 zł. (zmian z kwoty 351,00zł.)

Podwyższeniu ulegają też maksymalne kwoty świadczeń pieniężnych – np. zasiłku stałego do wysokości 529 zł.

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 250,00zł.

Wymagane dokumenty do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej

Wymagane dokumenty >> Pomoc społeczna (wg zm. od 2011-07-01)

 

Więcej…

Logotypy grantodawców projektu