Start Schematom STOP!

Schematom STOP!

03Jak ustrzec się przed rakiem szyjki macicy, jak badać piersi – tego mogły dowiedzieć się uczestniczki pilotażowego projektu „Schematom STOP!" podczas spotkania, które odbyło się 11 września w Centrum dla Rodzin w Kielcach

W spotkaniu uczestniczyło dziesięć beneficjentek. Do tego jak ważna jest profilaktyka przekonywała je Marta Stanisławska – ginekolog - położnik, która swój wykład poświęciła m.in. zagadnieniom związanym z rakiem szyjki macicy i innych chorób wywołanych przez HPV, schorzeniom jajników, trzonu macicy, piersi i sutka.

Więcej…

01w dniu 4 września 2015r. odbyło się spotkanie integracyjne dla rodzin wielodzietnych uczestniczących w projekcie „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż" z przedstawicielami instytucji wspierających rodziny.

Więcej…

01W dniu 16 lipca 2015r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach odbyło się kolejne spotkanie Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę oraz Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej

Więcej…

04Wizyta studyjna organizowana w ramach projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" odbyła się w dniach 17-18-19 czerwca 2015r.

Więcej…

 

STOP schematom UE-1

Karta Wymiany Informacji

Załączniki:
Pobierz (Karta wymiany informacji sierpień.pdf)Karta wymiany informacji sierpień.pdf[ ]817 Kb

schematom-stopProjekt partnerski "SCHEMATOM STOP ! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż"

Pilotażowy Projekt pn "Schematom Stop" jest kontynuowany od stycznia 2015r w porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w: Masłowie , Łopusznie i Bielinach.Głównym celem projektu jest (na szczeblu powiatu i gminy) skoordynowanie systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej. Wielopłaszczyznowym wsparciem objęto 10 rodzin wielodzietnych i dotkniętych min. problemem bezrobocia. Realizacja projektu dotyczy całej rodziny.

Więcej…

Więcej artykułów…

Logotypy grantodawców projektu