Start Schematom STOP! Konferencja

KonferencjaDnia 23 czerwca 2015r. w Lublinie odbyła się konferencja projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż". Wzięli w niej udział Członkowie Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę, Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej oraz Koordynator Powiatowy.

Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej oraz Koordynator Powiatowy.

Konferencja była okazją do wymiany dobrych praktyk. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z dobrymi praktykami wypracowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku oraz Opatowie.

W drugiej części spotkania dr Jarosław Przeperski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przedstawił założenia do Modelu Lokalnej Interdyscyplinarnej Współpracy. W opinii dr Przeperskiego dzięki realizacji projektu „Schematom STOP!..." w powiatach wypracowywane są obecnie bardzo istotne rozwiązania, które umocowują rodzinę w centrum współpracy instytucji pomocy społecznej i rynku pracy.

Po zakończeniu zaplanowanych wystąpień rozpoczęła się dyskusja dotycząca rozwiązań w zakresie współpracy instytucji pomocy społecznej i rynku pracy ukierunkowanych na wsparcie rodzin wielodzietnych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

 Konferencja  Konferencja  Konferencja
 Konferencja   

Logotypy grantodawców projektu