Start Schematom STOP! Na Zamku Rycerskim w Sobkowie

01w dniu 4 września 2015r. odbyło się spotkanie integracyjne dla rodzin wielodzietnych uczestniczących w projekcie „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż" z przedstawicielami instytucji wspierających rodziny.

Wszyscy wspólnie bawili się w staropolskim stylu. Dla dzieci i ich rodziców organizatorzy przygotowali: przejazd bryczką, jazdę na koniu, pokaz sokolniczy, przedstawienie Pani Twardowska, wspólne tańce i pyszny poczęstunek.

Spotkanie uświetnili goście specjalni: Wicestarosta Powiatu Kieleckiego Zenon Janus, Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł, Wójt Gminy Łopuszno- Irena Marcisz, Wicewójt Gminy Masów- Monika Dolezińska- Włodarczyk.

Dziękujemy wszystkim za wspólne spędzanie czasu.

 

 Na Zamku Rycerskim w Sobkowie  Na Zamku Rycerskim w Sobkowie  Na Zamku Rycerskim w Sobkowie
 Na Zamku Rycerskim w Sobkowie  Na Zamku Rycerskim w Sobkowie  Na Zamku Rycerskim w Sobkowie
 Na Zamku Rycerskim w Sobkowie  Na Zamku Rycerskim w Sobkowie  Na Zamku Rycerskim w Sobkowie

Logotypy grantodawców projektu