Start Świadczenie Wychowawcze

Świadczenie Wychowawcze

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują na wniosek

 

Druki zgodne z aktualnie obowiązującym Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1465) w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

rodzina 500 parasol-smKto jeszcze nie zdążył złożyć wniosku o przyznanie świadczenia "500 plus" powinien się pośpieszyć.

Zostało jeszcze niespełna 2 tygodnie! do upływu terminu aby móc uzyskać wyrównanie świadczenia wychowawczego od 01 kwietnia 2016r.

Więcej…

rodzina 500 parasol-smOd 1 kwietnia 2016 r. Gmina Masłów / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie realizuje ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Program "Rodzina 500+".

Do dnia 27 kwietnia 2016 r. wpłynęło 678 wniosków (co stanowi około 62% przewidywanej ilości wniosków) w tym 587 złożonych zostało w formie papierowej, natomiast 91 wnioski za pomocą systemów informatycznych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie sukcesywnie rozpatruje wnioski zgodnie z kolejnością ich złożenia w Urzędzie. Pierwsze wypłaty świadczeń zostały zrealizowane w dniu 28-04-2016 r. dla 178 rodzin na łączną kwotę 143.000,00 zł. Największa wypłata dla rodziny wynosiła 2.500,00 zł. (tj. na 5 dzieci).

Przypominamy, że druki wniosków o świadczenie wychowawcze można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Masłowie, ze strony internetowej www.gops-maslow.pl oraz z sekretariatu Urzędu Gminy Masłów.

W przypadku złożenia wniosku od 2 lipca 2016 r. prawo do świadczeń będzie przysługiwać bez wyrównania tzn. od miesiąca złożenia wniosku.

rodzina 500 parasol-smW związku z kampanią promującą program "Rodzina 500+"  Wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek zaprasza na spotkanie dotyczące programu, które odbędzie się 08 kwietnia 2016r.  w godzinach od 8.00 do 14.00 na parkingu przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Masłowie.

http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/10397,quot500-plusquot-w-regionie.html

rodzina 500 parasol-smProgram Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z udokumentowanym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Załączniki:
Pobierz (Informator programu 500+.pdf)Informator programu 500+.pdf[ ]1895 Kb
Pobierz (ulotka program 500+.pdf)ulotka program 500+.pdf[ ]499 Kb

Więcej…

Logotypy grantodawców projektu