Start Świadczenie Wychowawcze Realizacja Programu "Rodzina 500+"- pierwsze wypłaty

rodzina 500 parasol-smOd 1 kwietnia 2016 r. Gmina Masłów / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie realizuje ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Program "Rodzina 500+".

Do dnia 27 kwietnia 2016 r. wpłynęło 678 wniosków (co stanowi około 62% przewidywanej ilości wniosków) w tym 587 złożonych zostało w formie papierowej, natomiast 91 wnioski za pomocą systemów informatycznych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie sukcesywnie rozpatruje wnioski zgodnie z kolejnością ich złożenia w Urzędzie. Pierwsze wypłaty świadczeń zostały zrealizowane w dniu 28-04-2016 r. dla 178 rodzin na łączną kwotę 143.000,00 zł. Największa wypłata dla rodziny wynosiła 2.500,00 zł. (tj. na 5 dzieci).

Przypominamy, że druki wniosków o świadczenie wychowawcze można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Masłowie, ze strony internetowej www.gops-maslow.pl oraz z sekretariatu Urzędu Gminy Masłów.

W przypadku złożenia wniosku od 2 lipca 2016 r. prawo do świadczeń będzie przysługiwać bez wyrównania tzn. od miesiąca złożenia wniosku.

Logotypy grantodawców projektu