Start Świadczenie Wychowawcze Formularze i druki

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują na wniosek

 

Druki zgodne z aktualnie obowiązującym Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1465) w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Logotypy grantodawców projektu