logo świętokrzyskie dni profilaktykiXIII ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI PROFILAKTYKI – 2015.

"Podajmy dłoń rodzinie"

"Kondycja współczesnej rodziny w dobie postmodernizmu kulturowego"


W m-cu maju 2015r. w ramach "Świętokrzyskich Dni Profilaktyki 2015" Starostwo Powiatowe w Kielcach-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach we współpracy ze Służbą Więzienną, Rodzinnym Ośrodkiem Diagnostyczno Konsultacyjnym przy Sądzie Okręgowym w Kielcach oraz Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w Masłowie, Górnie i w Łopusznie podjęte zostaną następujące działania:

1. W placówce oświatowej na terenie gminy Masłów w dniu 21 maja 2015r. przeprowadzone zostaną:

- zajęcia profilaktyczno-edukacyjne przez Zakład Karny w Pińczowie dla uczniów klas gimnazjalnych .

- warsztaty dla rodziców z przedstawicielem PCPR Teresą Jakubowską- Konsultantem ds. Współpracy z Rodziną i Dzieckiem Kielce i przedstawicielami Rodzinnego Ośrodka Diagnostycznego w Kielcach: Pani Anna Włodasz- pedagog, Pani Maria Rosińska- psycholog. Temat: "Prawo dzieci do obojga rodziców- Aspekty władzy rodzicielskiej".

- spotkania o charakterze edukacyjno- informacyjnym dotyczącym zjawiska przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla sołtysów, radnych, przedstawicieli organizacji lokalnych (przedsiębiorcy, Koła Gospodyń Wiejskich, strażacy itp.)

- Organizacja Festynu Rodzinnego połączonego z zajęciami profilaktycznymi dotyczącymi obowiązku używania odblaskowych oznakowań