mediacjaMiędzynarodowy Tydzień Mediacji w dniach 12-17 października 2015r.

W dniach 12 - 17 października 2015r. odbędą się obchody Międzynarodowego Tygodnia Mediacji. W związku z tym w siedzibie Prokuratury Rejonowej Kielce- Wschód przy ul. Sandomierskiej 106 dn. 15 października 2015r w godz. 9.00- 14.00 będzie miał miejsce dyżur mediatora w sprawach karnych Pani mgr Haliny Chromik. Ponadto w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Masłowie w dniu 16 października 2015r będą dyżurować mediatorzy w godz. 9.00-14.00.

Zapraszamy do skorzystania z pomocy i porady mediatora.